• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

WIELE MOŻLIWOŚCI, WIELE KORZYŚCI, 10 MINUT SPACEREM OD KRUPÓWEK

AKTUALNOŚCI

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Sprawozdania finansowe za 2019 rok do wglądu w formacie pdf.

Bilans 2019 (pdf) Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019(pdf) rachunek zysków i strat 2019 (pdf)

Aktualizacja regulaminu boiska

Poniżej przedstawiamy obowiązujący od 1 lipca 2020 regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE. Zapraszamy do zapoznanie się.

regulamin boiska(pdf)

Aktualizacja regulaminu sali spotowej

Poniżej przedstawiamy obowiązujący regulamin korzystania z sali sportowej obowiązujący od 3 czerwca do odwołania. Prosimy o zapoznanie się.

regulamin sali sportowej(pdf)

Plan zamowień publicznych w 2020

Plan zamówień publicznych na 2020 rok do wglądu w formacie pdf.

Plan zamówień publicznych (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.01.2020

Ogłoszenie dotyczy przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020.

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.01.2020

Ogłoszenie dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem.

więcej

Ogłoszenie z dnia 18.12.2019

Uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej

więcej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2019r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji informuje o otwarciu ofert w przetargu na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej

więcej

Ogłoszenie z dnia 17.12.2019

Uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.12.2019

Ogłoszenie dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

więcej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.12.2019r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji informuje o otwarciu ofert w przetargu na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

więcej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2019r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji informuje o otwarciu ofert w przetargu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10.12.2019 r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 04.12.2019 r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 03.12.2019 r.

Ogłoszenie dotyczy dla przetargu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020.

więcej

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018 rok do wglądu w formacie pdf.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.01.2019

Ogłoszenie dotyczy przetargu świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b.

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.01.2019

Ogłoszenie dotyczy dla przetargu na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w roku 2019.

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.12.2018

Ogłoszenie dotyczy dla przetargu na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

więcej